VÅRA AKTIVITETER

Kurser

Föräldrautbildning eller andra former av stöd till familjer med syfte att förbättra kommunikationen i familjen är centralt i framgångsrika familjeinsatser för både små barn och tonåringar. Det tillgodoses genom öppna föreläsningar och samtalsgrupper för föräldrar på olika teman.

Exempel på föreläsningar är författarna Hillevi Wahl och Martina Haag, fd polisen Michael Lundh, BVC-personal, Brottsförebyggande Rådet och kommunens drogsamordnare.

Den föräldrautbildning som normalt erbjuds genom kommunen är inte tillräcklig. Många föräldrar har både behov och önskemål om en fortsättning även när barnen blir äldre och kanske får syskon och därigenom ställs inför nya problem.

Fler aktiviteter

Vi arrangerar ett flertal olika aktiviteter löpande under året

Har du något önskemål om en aktivitet eller föreläsning?

Adoptionsgrupp

En plats att träffa andra som adopterat barn. Möjlighet att kunna diskutera alla de viktiga frågor som kommer upp i samband med adoption.

Gipsavtryck

Vi gör tillsammans gipsavtryck av er babys händer och fötter. De färdiga gipsavtrycken kan monteras i ramar och/eller dekoreras i olika färger.

Babytecken

Förstärk språket med tecken, säg ordet och teckna samtidigt, eller använd tecken när du sjunger med ditt barn.

Bära i sjal

Tidig hudkontakt mellan barn och föräldrar leder till att barnets andning och temperatur stabiliseras. Barnet växer bättre och mognar snabbare.

Baby-pottning

Är du nyfiken på att lära om baby-pottning? Vi kommer även att prata om tygblöjor – olika sorter och system. Information och samtal med inspirerande mammor.

i

Boklek

Introducera böcker på ett lustfyllt sätt till ditt barn. En härlig stund av avkoppling och umgänge tillsammans. Introducera språket med samtal i en trygg famn.